Alternativní medicína

Už v době studia na Vys. škole veterinární a zvláště nyní ve své ordinaci jsem začala tušit, že běžná konvenční medicína má svá omezení a nedokáže postihnout složité a jemné mechanismy udržující zdraví a následně vznik nemoci. Brzy mi začal vadit jednostranný přístup k terapii, nerespektující příčinu vzniku, ale pouze léčbu symptomů nemoci. Takže jsem se začala rozhlížet po jiných možnostech léčby, které by mohly doplnit mezery, které konvenční medicína nezaplní. K svému úžasu jsem zjistila, že existuje ohromné množství diagnostických a léčebných metod, některých i velmi starých, staletími prověřenými. Vlastně už nevím přesně, jak se to stalo, ale po čase se ze všech metod ukázala mému smýšlení nejbližší homeopatie a v poslední době i Bachova květová terapie. Dokonale mi zaplnily mezery a odpověděly na otázky, které jsem si kladla. Studium těchto metod je nádherné dobrodružsví, které prožívám s každým případem, který mohu uchopit tímto způsobem.

 

CO TO TA HOMEOPATIE VLASTNĚ JE? 

K pochopení principu "podobné léčí podobné" nejlépe poslouží následující příklad. Homeopatikum Belladona se získává z rulíku zlomocného, jehož bobule jsou velmi jedovaté za příznaků otravy projevující se silnou tepavou bolestí, vysokou teplotou s deliriem, zrudnutím v obličeji, suchou a horkou pokožkou. Po homeopatické úpravě může stejná  látka léčit soubor příznaků podobných těm, které se objevují při otravě. Takže pokud cítíte, že vás zachvacuje vysoká horečka, hoří vám tváře, cítíte silnou bolest hlavy, ale nemáte přitom žízeň, zkuste užít homeopatikum Belladona a je pravděpodobné, že zmírní příznaky a pomůže uzdravení.

Dalším z principů typickým právě pro homeopatii, je speciální příprava léku. Při výrobě se základní substance mnohonásobně ředí. V konečné fázi mohou být roztoky tak zředěné, že neobsahují ani stopu původní látky. Mezi jednotlivými stupni jsou roztoky silně protřepávány, nebo-li dynamizovány, což umožňuje uvolnění obrovské zásoby léčivé energie a zesíliení účinku. Kombinace postupného ředění a protřepávání se nazývá potenciace.

JAK VYPADÁ HOMEOPATIKUM A JAK SE UŽÍVÁ

Zpravidla se homeopatikum vyrábí v tabletové formě uložené v lékových lahvičkách a označených názvem látky, číslem a písmenem. Např.Arnika 6C:číslo označuje počet ředění, písmeno kvantitu ředění. C značí sto, což znamená, že 1 díl původního roztoku byl přidán k 99dílům vody (nebo alkoholu). Kombinace čísla a písmene tedy označuje potenci preparátu. Arnica 6C je tedy jeden díl extraktu z původní rostliny nejdříve zředěný ve 99dílech alkoholu a protřepaný. Tento proces se opakoval ještě pětkrát. Konečné ředění roztoku pak představuje 1 díl původní látky v 1 000 000 000 000.

 

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Tato metoda je naprosto přírodní, zcela nenásilná, a přitom velice účinná. Není návyková, nemá žádné kontraindikace ani vedlejší účinky a neexistuje na ni alergie. Používá se více než 80 let a v mnoha zemích ji při léčení lidí hradí pojišťovny. Cenově je dostupná pro každého. Vzhledem k tomu, že je ve formě kapek, velice dobře se podává, a to i zvířatům v bezvědomí a v narkóze, nebo těm, která nespolupracují.

Odstraňuje psychické potíže, poruchy chování i fyzické potíže a nemoci, je velice účinná jako doplněk každé klasické léčby, která je při podávání Bachovek účinnější a rychlejší. Kromě toho zvířata snášejí mnohem lépe pobyt bez majitelů, ať se jedná o zvíře hospitalizované, či umístěné ve zvířecím hotelu nebo v útulku. Stejně dobře působí i při všech problémech z cestováním a strachu z veterináře nebo z bouřky a petard. Neocenitelnou pomoc skýtá Bachova květová terapie zvířatům týraným a těm, která jakkoli trpěla.

Používá se u všech druhů zvířat všech velikostí. Mám zkušenosti se zvířaty od myšek po koně, včetně ptáků, plazů, rybiček a divokých zvířat.

Univerzální kombinace pěti esencí, Krizová esence, se používá u zvířat nejčastěji. Vzhledem k tomu, že okamžitě odstraní šok, hrůzu, křeče, paniku, stres, mírní krvácení, tiší bolest, probírá z bezvědomí, používá se
především jako první pomoc (anglický název je Rescue Remedy), a to i v takových případech, jako je například torze, autonehoda, pád z okna, alergická reakce a dušení, ale nezastupitelná je při probírání z narkózy, oživování mláďat po císařském řezu, kolice, epileptických záchvatech, úpalu, vyčerpání, strachu, popálení, otravě; zkrátka ve všech "krizových" situacích bez ohledu na to, jestli je krize způsobena fyzickým problémem nebo psychickým. Protože okamžitě spouští proces hojení, rány se téměř nikdy nezanítí, hojení je minimálně dvojnásobně rychlejší.